Registrering gjennomført

Velkommen som deltager!

Du er nå registrert på kurset «Et Godt Samfunn Våren 2018».

Vi sees på første samling 25. april kl.19:00-20:00 i Aurskog Næringspark, Bogstad, 1930 Aurskog.

Om du har noen spørsmål, ring Katrine Nysveen på mobil:93417720.