HVA GJØR DET UMULIGE MULIG?

HVA GJØR DU NÅR TING SER HÅPLØST UT?

HVORDAN VINNE EN FOTBALLKAMP 6-2, NÅR DU LIGGER UNDER 0-2 VED PAUSE?


Hva gjør du når en situasjon ser håpløs ut? For noen dager siden, spilte vi en fotballkamp mot en av de to beste lagene i vår divisjon. Et lag vi tapte hver eneste kamp mot i fjor og tidligere år. Og til pause i går, lå vi under 0-2 og ting så håpløst ut. Vi spilte elendig. Mange av spillerne var blant annet usikre, nølende, uengasjerte, trege, passive, rotete, klønete, det var for stor strekk i laget og vi spilte ikke så smart… Så var det pause… Hva gjør du da?

«Når vi ser hvor endring kommer fra, er det lettere å navigere»

Ny forståelse av endring

Når vi mennesker står ovenfor et problem eller en utfordring, er det veldig vanlig å gå inn i detaljene av den virkeligheten vi ser i øyeblikket. Se på hva som er feil og spesifikt angi hva som må gjøres annerledes. Vi analyserer, evaluerer og designer i håp om at det endrer seg slik vi vil. Det er ikke noe galt i å gjøre dette, men det er noe vi kan se og forstå, som kan gjøre ting enklere for oss, og som er mer kraftfullt, og som virkelig skaper endring. Å se på resultattavla, på adferden vår, på situasjonen og kjenne på følelsene våre, løser ingenting i utgangspunktet. Det skaper ikke endring i seg selv. Å designe hvordan dette heller skal se ut fremover, skaper heller ikke endring i seg selv.

Så hva skaper egentlig endring? Når vi vet hvor endring kommer fra, er det lettere å navigere og se ting klarere og enklere.

Du er tenkeren – Det å se tankens direkte kobling til det vi opplever

 Tanke –> Følelse, opplevelse. Vi mennesker tenker, og gjennom vår bevissthet, settes tankene ut i live, også er det vi opplever. Vår opplevelse dukker ikke opp og vi filmer det med et kamera, som en observatør. Det er vi som er produsenten. Det er vi som tenker. Og med vår bevissthet, har vi muligheten til å se og oppleve det vi tenker – som en film – en opplevelse av livet. Og filmen ser veldig ekte ut for oss.


«Du kan ikke oppleve at noe er håpløst uten å ha tanker om håpløshet»

Før jeg så og forstod mer at vi er produsenten. Gav det mening å forsøke å fikse på den opplevelsen jeg var i for å skape endring. I dag gir ikke det mening på samme måte. Det er som å forsøke å fikse på lerretet i kinosalen. Så for eksempel når opplevelsen av å ha et problem og følelsen av håpløshet, dukker opp på lerretet, skaper jeg ikke endring ved å fikse på lerretet – det er for sent. For meg gir det mening å se hvor det kommer fra – hvor en ny film skapes. Det som dukker opp på lerretet er Ikke nødvendigvis sant, at situasjonen er problematisk og håpløst.

Så hvordan skifte tanker? Det er ingen som klarer å styre og kontrollere tankene sine, og da opplevelsen og følelsene sine. Det kan se sånn ut i blant, men da ikke uten et naturlig automatisk tankeskifte. Tanker er noe som kommer og går, og er transformative. De er som skyene, stadig i endring. Og dette skjer naturlig av seg selv, og endring skjer. Det er ikke sikkert vi ser alle tankene vi har i øyeblikket, men vi kan føle de og se hva vi opplever. Du kan for eksempel ikke være takknemlig uten å føle takknemlighet, være sinna uten å tenke sinte tanker. Være sjalu uten å ha sjalue tanker. Så om du kjenner at ting er vanskelig og komplisert, så vet du at du tenker komplisert og vanskelig. Det er ikke sikkert ting er vanskelig og komplisert i utgangspunktet. Forståelsen av dette kan hjelpe oss..

Å SE TANKE I det øyeblikket vi ser/forstår at det er tanke, og ikke situasjonen/omgivelsene, som gir oss følelsen og opplevelsen av håpløshet, så vil den opplevelsen avta der og da. Det blir som når du går ute i mørket på veien om kvelden, og du ser en skikkelse flytter seg i skogen ved siden av deg. Du blir redd og vil løpe unna, helt til du ser at det bare er din egne skygge. Da avtar følelsen og situasjonen ser helt annerledes ut. Det er avslørt. På samme måte er opplevelsene og følelsene våre, en skygge av vår egen tenkning i øyeblikket.

Ta ut et større potensiale 

Vi mennesker har et enormt potensiale/evne til å få nye tanker og opplevelser. Skifte perspektiv, gå fra en virkelighet til en annen, fra en opplevelse til en annen. Vi er kapable til å få nye tanker og nye opplevelser i hvert sekund gjennom hele døgnet. Det er innebygget i oss. Det ligger i vårt design. Som en utømmelig kilde.

På samme måte har vi tilgang til nye ideer, nye løsninger, ny adferd, nye følelser og nye evner.  


«Du trenger ikke blåse for å utnytte vinden»

Når vi er oppe i noe, som her i en fotballkamp, kan det noen ganger skje at vi ikke er helt til stede og presterer ikke så godt som vi egentlig er kapable til. Vi mister litt kontakt med oss selv, fordi vi henger oss opp i ulike ting vi tenker og tror vi står ovenfor. Fysiske og mentale begrensninger vi tror vi har, publikum, hva andre tenker om oss, hva vi tenker står på spill, konsekvenser, hvordan vi tror ting må gjøres. Vi er så oppi den opplevelsen av eget tankestøy, at vi ikke slipper til nye tanker og opplevelser. Det er det vi gjør når vi da snakker mye om hvordan situasjonen er, analyserer og evaluerer. Vi holder tankestøyet vedlike. Vi er oppi hodet vårt.

 

Fordelen ved å la tankestøyet legge seg, er at vi får en åpen kanal, en åpen kanal til noe nytt å komme til. Ny visdom, nye evner, nye opplevelser. Denne innebygde kapasiteten vi har som mennesker, er som en god flyt, en medvind. Den ligger der i utgangspunktet. «Du trenger ikke å skape flyten i elva». «Du trenger ikke blåse for å få tilgang til vinden».

Med ny forståelse, er jeg ikke så opptatt av detaljene lengre, men heller i retning av denne livskraft som ligger i oss. Den naturlige selvfungerende indre kraften og kapasiteten vi har i oss. Vi har det som skal til i utgangspunktet. Det ligger default i oss. «Vi trenger bare å holde fingra av fatet». Slippe kontrollen. Ikke prøve så hardt. Slippe vår personlige deltagelse i det.

«Hold fingra av fatet»

Når jeg jobber med mennesker er det denne retningen jeg peker dem i. Peker dem til sin egen indre visdom og kapasitet, som ligger der i utgangspunktet. Som ikke er avhengig av og basert på kunnskap, fortiden din, hvor mye du har trent, hva du tenker du står ovenfor, hva du tenker må til, hva du tror hindrer deg og hva du tenker du er kapabel til. 

«Jeg digger den opplevelsen da folk overrasker seg selv – Når de gjør ting de ikke trodde de var i stand til.»

Det samme potensialet til nye opplevelser og virkeligheter har vi innenfor alle områder i livet. Parforhold, Relasjoner, Helse, Miljø, Jobb, Skole, Barn og Ungdom… «Det er ikke sikkert ting er som du tenker»…