HVEM JEG ER

                    ..og vårt potensiale..

I mange år har jeg vært nysgjerrig på hvorfor vi mennesker ikke bare kan ha det bra i oss selv og sammen med andre, og skape det vi har lyst til – mere fritt og enkelt som når vi var barn. Jeg lette i bøker, kurs og utdanninger, men endte bare opp med konsepter om hvordan du skulle tenke og føle, og hvordan du skulle være og hva du skulle gjøre. Inntil jeg en dag våknet opp til en visdom som ligger i oss mennesker av natur. Hvor alt det vi ønsker og trenger kommer fra…helt ubetinget. Å ta ut vårt menneskelige potensiale var noe helt annet enn jeg hadde lært og trodd i mitt voksne liv. Og det endret alt! Og har gitt meg en dypere indre ro, en enorm frihetsfølelse og et større ubetinget håp, ikke bare for meg selv, men også for samfunnet.

«Jeg vil beskrive Katrine Nysveen som ei lyttende og positiv dame med substans, livsvisdom og et vinnende vesen.

Kort sagt: Hel ved.»

ET GRUNNLEGGENDE FUNDAMENT

For noen år siden, kom jeg over et grunnleggende som tidligere ikke var synlig for meg, men som viste seg å ha alt å si i forhold til hvordan jeg opplevde livet og alt jeg var en del av.

Når jeg så de som noe elementært i vår natur og forstod mer av dens funksjon, opplevde jeg en dypere indre ro, og jeg så et enormt potensiale for oss mennesker som jeg ikke hadde sett tidligere.

Inntil da, hadde jeg som konsulent og prosjektleder, og generelt i livet, vært nysgjerrig på hva som gjør at vi mennesker kan være lykkelige, ha det bra sammen og skape det vi ønsker. Jeg leste bøker og tok  ulike kurs og utdanninger innen selvutvikling, ledelse, psykologi, coaching med strategier, metoder, teknikker for å finne løsninger. Dette var spennende og kunne hjelpe midlertidig, men skapte ingen varig fundamental endring for hverken meg selv eller andre. Som de fleste, var jeg fortsatt på leting etter en bedre løsning eller bedre metode.

Parallelt pushet jeg meg selv for å lykkes i det jeg foretok meg, forsøkte å håndtere press og stress, være produktiv og ellers leve et aktivt lykkelig liv. Dette fungerte, men føltes som en jevnlig belastning. Å stadig måtte styre og dra livet fremover, og legge tilrette for lykke, god helse og resultater, opplevdes med indre uro og at jeg ikke følte meg fri i meg selv. Men jeg trodde at det skulle være sånn – at det kreves mye av oss for å leve lykkelig og skape resultater…, men så…

Jeg husker jeg sa til meg selv: 

     «Det kan ikke være ment at vi skal streve for å være lykkelige og skape det vi ønsker.»

Det var da jeg begynte å se i en helt annen retning og kom over noen grunnleggende prinsipper som ikke var synlig for meg tidligere. Dette endret hele min opplevelse og forståelse av livet.

 

EN NY FORSTÅELSE AV ENDRING

Jeg så at vi skaper vår egen virkelighet innenfra, sekund for sekund, fra et naturlig intelligent system som fungerer for oss alle. Systemet server oss med nye tanker og en bevissthet som setter tankene ut i live og vi kan oppleve en virkelighet…et liv. Og det er her alt skapes fra, og det er her all endring kommer fra…nye tanker som kommer til syne i en helt ny opplevelse, om vi lar det slippe til. Fra å tro at jeg måtte streve for å skape og leve lykkelig, forstod jeg at dette var totalt unødvendig, og heller hindret meg. Å leve i følelsen av stress og press satte ned min evne til å skape endring. Akkurat som å tette igjen en kanal mer og mer, og det vil hindre vannet i å komme igjennom. 

ET STØRRE POTENSIALE ÅPNET SEG

Når jeg forstod mer av dette, så jeg et helt nytt og uendelig potensiale for oss mennesker jeg ikke visste eksisterte. Vi har muligheten til å se og oppleve alt nytt hele tiden. Det er det samme som å si at vi har muligheten til å endre og lære noe i hvert sekund…utifra dette potensialet. Så det som skjedde med meg var at jeg gjorde ting jeg ikke trodde jeg var i stand til og opplevde omgivelser og omstendigheter på en helt ny måte. Det åpnet seg et enormt håp og enorme muligheter ikke bare for meg og mine problemer og utfordringer, men også for alle mennesker…i hele samfunnet…og på alle områder.

«Realization is an insight beyond the intellect.»

                                                          – Sydney Banks