TRANSFORMATIVE SAMTALER

– NYE PERSPEKTIVER –

     

TJENESTER


Mitt bidrag i samfunnet, er å hjelpe mennesker til å forstå hva som ligger bak hvordan vår tenkning fungerer, fordi dette er opphavet til hele vår opplevelse av livet, hvordan vi håndterer det, hvor lykkelige vi er, vår evne til å komme godt overens med andre og skape det vi ønsker.

Når mennesker forstår at tenkning er opphavet til alt og at endring kommer kun fra tenkning og ikke fra omgivelser og omstendigheter, vil de se at dette er gjeldende i alle sammenhenger og på alle områder i livet og i samfunnet. Dette gjør at de kan navigere fra opphavet (årsaken) isteden for å rote i symptomene når ting er vanskelig og de ønsker å skape endring. Det er som å gå fra å ikke se skogen for alle trærne, til å se hele skogen. Det større bildet, enkelheten og klarheten.

 

INTRODUKSJONSSAMTALE
Dette er en gratis samtale for å bli kjent med hva du/dere står ovenfor, se nytt på hva som kan hjelpe og hvordan dette kan løses.

FOREDRAG
Foredrag er for alle type grupper i arbeidslivet og ellers, som ønsker å se NYE løsninger, muligheter og perspektiver på det de står ovenfor av problemer, utfordringer, drømmer og mål. 

INTENSIVES (4 dager)
Dette er for enkeltpersoner eller små grupper. Det avholdes en samtale/samling pr. dag, i tillegg til at det benyttes annet materiale som lydfiler og videoer mellom samlingene. Intensives er for de som ønsker raskere endring og et større løft som kan ta de i riktig retning. 

KURS
Det avholdes ulike typer kurs med tanke på lengde og frekvens. Noen på dagtid og noen på kveldstid. Kursene kan gå over en til seks måneder. Målet med kursene er at du skal kunne få et innblikk i hvordan du kan skape endring, og i tillegg oppleve noe i løpet av denne prosessen.

PROGRAM (1mnd, 3mnd, 6mnd)
Programmene er skreddersydd for deg som trenger en coach/mentor  for en periode og eventuelt en støttende gruppe. En som kan være tilgjengelig for deg i din utvikling og det du står ovenfor. Du vil få personlig oppfølging gjennom en-en samtaler, tilgang til videoer, lydfiler og bøker, muligheten til å være en del av en mindre gruppe som lytter og deler egne innsikter. Det er en egen kraft i det å kjenne fellesskapet og støtten blant likesinnede. Målet med programmet, er at du skal kunne se og forstå det fundamentale i hva som gjør at du kan ha det bra i deg selv, komme over det som stopper deg, se nye muligheter, skape endring, gå for det du drømmer om og leve et godt liv. Dette passer også for de som ønsker å hjelpe andre.

«Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.»                                                – Albert Einstein