SPORT

– Mer moro

– Enklere utvikling

– Ubegrenset

      potensiale

OVERRASKENDE GODE PRESTASJONER OG RESULTATER..

..uten å streve mer, være mer eller pushe mer!

 

Som coach og mentor, hjelper jeg spillere, trenere og ledere til å oppleve og ta ut et større potensiale i dem selv og det de er en del av, på en enklere måte og med større glede, uten å måtte streve mer.

De opplever mindre stress og press, føler seg friere i seg selv, er mer tilfredse og har lettere tilgang til kreativitet, nye muligheter, og skaper endring og utvikling mer uanstrengt.

 

Spillere

Være friere i deg selv, oppleve mindre stress og press, mer glede og tilgang til kreativitet, utfoldelse og gode prestasjoner mer uanstrengt. Oppleve mer tilfredshet og gode relasjoner til deg selv og andre.

Trenere

Øk din evne til å lede, ha innflytelse, skape endring og utvikling med mindre strev og mer glede. Se ting klarere og enklere, og oppdag nye muligheter og et større potensiale i deg selv og dine utøvere.

Ledere

Skap bedre samhold, økt engasjement, innovativ tenkning, mer klarhet, bedre løsninger og en mer effektiv tilnærming til visjonen.

«En god trener vekker deg opp til din indre visdom

                                                          – Katrine Nysveen