SPILLER –      

UTVIKLING

«DET MENTALE»

som grunnlaget til alt

SAMTALER SOM SKAPER ENDRING

..uten å streve mer, være mer eller pushe mer!

Som coach og mentor, hjelper jeg deg til å åpne et større potensiale i deg selv og det du er en del av, oppleve mer glede og tilfredshet, nye muligheter, evner, kapasitet og resultater uten at du trenger å streve mer. 

 

MÅTER Å JOBBE SAMMEN PÅ

Personlig coach

Å ha en person som har fokus på deg og din utvikling, vil potensielt føre til at du står mer stødig i deg selv, senker skuldrene og lykkes i større grad enn før.

Det er fint å ha en støttespiller og venn, som alltid er der og har fokus på å hjelpe deg med det du har behov for.

I våre samtaler, jobber vi for at du skal ha det bra i deg selv, og lykkes med det du foretar deg – om det er i idretten, skole, jobb eller i livet generelt.

Gruppeprogram

Det er kraftfullt å være i en gruppe med likesinnede spillere, som ønsker å se nye muligheter og et større potensiale for seg selv og laget.

I et gruppeprogram deler vi spørsmål og svar, og er nysgjerrige og åpne til å lære noe nytt sammen.

Dette gir deg en unik mulighet til å skape et godt samhold, nye innsikter og nye resultater.

Events

Dette er alt fra foredrag, workshops, møter og samlinger som arrangeres for at du som spiller, skal få innblikk i et større potensiale og nye muligheter for deg selv og det du er en del av i mye større grad enn tidligere.

Allerede her kan du lære deg nye ting som tar deg i riktig retning.

«Beyond your personal thinking lies the answer to what you seek«

                                                                                   – Katrine Nysveen