BUSINESS

Gründere

Få tilgang til mer kreativ og innovativ tenkning, se flere muligheter, bygge gode relasjoner og lykkes mer autentisk og uanstrengt.

Bedriftsledere

Øk din evne til å lede, ha innflytelse og skape endring. Se ting klarere og enklere, og oppdag nye muligheter og et større potensiale i deg selv og dine ansatte.

Organisasjoner

Skap bedre samhold, økt engasjement, innovativ tenkning, bedre løsninger og en mer effektiv tilnærming til visjonen.

 Jeg har aldri gjort mindre for å selge mer – takket være Katrine!

                                                          – Johannes Holmedahl (bedriftsleder Brainify)

                                                         

TJENESTER TILPASSET BUSINESS

Foredrag

Intro til ny forståelse som skaper nye resultater. Opplev ny inspirasjon og se nye muligheter for deg selv og din virksomhet.

Kurs

Lære mer over tid, for å kunne dra nytte av den nye forståelsen i egen business. Blir kjent med likesinnede, som kan være støttespillere i perioden.

Coaching

Personlig coaching og oppfølging spesifikt for din situasjon og din business. Samtaler med fokus på både din og virksomhetens utvikling.

«En god leder vekker deg opp til din indre visdom.»

                                                          – Katrine Nysveen